Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Home   »   Általános Szerződési Feltételek
Az Aranytál Étterem és Panzió honlapjának böngészése, használata, valamint ételrendelés, online vásárlás, házhozszállítás valamint szobafoglalás esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot) és egyetért az azokban foglaltakkal.

Általános rendelkezések
1.) Az Aranytál Étterem és Panzió (Cím: 2900 Komárom, Szent László utca 1.) ezen általános szerződéses feltételek alapján köt szerződést éttermi és szállásszolgáltatás nyújtására.

2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy az étterem és panzió akár ezen általános szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben eltérő feltételekkel kössön szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel, szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

Szerződő felek
Az étterem és panzió szolgáltatását minden esetben a Vendég veszi igénybe.

Éttermi és panzió szolgáltatás igénylés kapcsán szerződés létrejötte, körülményei
I. Éttermi szolgáltatás

1. Amennyiben a Vendég közvetlenül az étteremtől rendeli meg, úgy a szerződés a Vendég és az étterem között jön létre.

2. A szóban leadott megrendelés szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

3. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Aranytál Tancentrum Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég között. A vásárlási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.
A vásárlási szerződés minden esetben visszaigazolással jön létre. A szerződés a visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.
A szerződés kötelező érvényű, szerződésszegés esetén jogi felelősség él.

4. Amennyiben az Általános Szerződések Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

I. Panzió szolgáltatás

1. Amennyiben a Vendég a panzió szolgáltatását közvetlenül a panziótól rendeli meg, úgy a szerződés a Vendég és a panzió között jön létre.

2. A szóban leadott foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.
3. Online szobafoglalás esetén a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Aranytál Tancentrum Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég között. A vásárlási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A vásárlási szerződés minden esetben visszaigazolással jön létre és a visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.

4. Amennyiben a panzió szolgáltatásokat a Vendég megbízása alapján harmadik személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a Szállásadó és a közvetítő között jön létre és a Szállásadó egyéb szálláshelyszolgáltatás nyújtásának feltételeit ezen szerződés szabályozza. A Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a Vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a Szállásadó felelősséget nem vállal.

5. A Szállásadó kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.

6. Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú kísérővel veheti igénybe a Szállásadó szolgáltatásait.

7. A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó nyilatkozat (megrendelés), illetve a szállásdíj 50%-os előlege.

8. A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.

9. A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:
• Vendég/Szerződő fél neve,
• születési helye,
• születési ideje,
• lakcíme (székhelye),
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• érkezés és távozás dátuma
• éjszakák száma
• érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)
• panzió megnevezése
Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

10. A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában.

11. Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.

12. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

13. A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

14. A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.

15. Amennyiben az Általános Szerződések Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Az Aranytál Tancentrum Kft. felelősségvállalása

Az Aranytál Tancentrum Kft. felelősséget kizárólag a www.aranytal.hu weboldalon, internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A weboldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Vásárló felelősségvállalása

A Vásárló jelen dokumentumban rögzített eljárásokra és vásárlói kötelezettségekre tekintettel teljeskörű felelősséggel tartozik.

Árak
I. Éttermi szolgáltatás
1.) A webáruházban, a termékfelsorolásban és a termékek adatlapján feltüntetett árak az adott termék végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely tartalmazza a csomagolás díját.

2.) A házhozszállítás esetén a szolgáltatás költségeit a webáruház automatikusan kiszámolja. A mindenkori szállítási feltételeket és tarifákat a webáruház adatlapja tartalmazza.

3.) A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Kft. kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

4.) Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

II. Panzió szolgáltatás

1.) A Szállásadó aktuális szobaárai a www.aranytal.hu/panzio honlapon kerülnek kifüggesztésre.

2.) A Szállásadó termékeit közvetítő weboldalakon (például: Szállás.hu) az árak különbözhetnek. Mindig az adott oldalon lefoglalt ár a mérvadó, amit Euró esetén a foglalás napján érvényes MNB középárfolyammal számolunk.

3.) A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.

4.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az adójogszabályok változása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett a szerződő félre hárítja.

5.) A Szállásadó az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

6.) A Szállásadó ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött ajánlatot nem érinti.

Fizetés módja, foglalási garanciák
I. Éttermi szolgáltatás
1.) A Megrendelő a webáruházban megrendelt termékek árát 3 fajta fizetési mód közül a számára legkedvezőbbet kiválasztva tudja kiegyenlíteni:
– Online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül. (A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.)
– Fizetés készpénzben a futárnál átvételkor.
– Bankkártyás és/vagy SZÉP kártyás fizetés a futárnál átvételkor.

II. Panzió szolgáltatás

1.) A Szállásadó a Vendég számára nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb a foglalástól számított 2. munkanapig kéri, amennyiben a foglalás és az érkezés napja között kevesebb mint 90 nap van.

2.) Amennyiben a foglalás és az érkezés napja közötti idő meghaladja a 90 napot, úgy a Szállásadó számára előleget kell fizetni. Az előleg a szállás teljes díjának 50%-a, melyet a foglalástól számított 2. munkanapig kell kiegyenlíteni. A szállás díj fennmaradó részének kiegyenlítése az érkezést megelőző 30. napig esedékes.

3.) A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.

4.) A Vendég a szállás díját, illetve az előleget banki átutalással egyenlítheti ki.

5.) Átutalás esetén – amennyiben a Szállásadóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szállásadó bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget a foglalás napjától számított 2. munkanapig a Szállásadó bankszámláján jóváírják.

6.) A fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a Vendéget terheli.

A Vendég jogai és kötelezettségei
1.) A Vendég a panziót az érkezése napján 14 órától foglalhatja el.

2.) A Vendég a panziót a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a vendégházba behozott személyes tárgyaival együtt elhagyni.

3.) Ha a Vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadóval egyedi megállapodás szükséges, melyért a Szállásadó további díjat számolhat fel.

4.) A szerződés értelmében a Vendég jogosult az étterem, a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

5.) A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

6.) Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Kft. részére.

7.) A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon az étteremben, panzióban.

8.) A Vendég a szobában szállóvendégeken túl egyéb személyt nem fogadhat.

9.) Háziállat esetén külön díjat számolunk fel.

10.) A Vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli személy az étteremben, panzióban való tartózkodásának időtartama alatt a Kft belső és külső területén nem fogyaszt alkoholt.

11.) A Vendég az étterem, panzió berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

12.) A Szálláshely belső tereiben tilos a dohányzás!

13.) A Vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a Vendég, kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott az étteremnek, panziónak vagy harmadik személynek.
A Vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését közvetlenül a Szállásadótól igényelni.
A káresetről a Szállásadó köteles a Vendéget írásban értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2 napon belül. Az okozott kárról a Szállásadó fényképet készít, melyet eljuttat a Vendéghez. Amennyiben az okozott kár mértéke meghaladja a 10.000 Ft-ot, a kár összegét a Vendég köteles megfizetni a Szállásadó felé 5 munkanapon belül.

14.) A Vendég az éttermi és/vagy szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Kft ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.
A panzióból való elutazását követően a Vendég panasztételi joga megszűnik.

Az Aranytál Tancentrum Kft. jogai és kötelezettsége
1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles az étel kiszállítást, a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

2.) A Szállásadó köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

3.) A Szállásadó a Vendég panzióbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

4.) A Szállásadó nem felel az étterem, a panzió és a közösségi terek berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

5.) A Szállásadó az étteremben, a panzió közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért nem vállal felelősséget.

6.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért, amelyet az étterem, a panzió más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó személynek.

Elállás a szerződéstől
I. Éttermi szolgáltatás
1.) Tekintettel arra, hogy a megrendelés azonnali (0,5-2 órán belüli) szolgáltatás teljesítést feltételez ezért a megrendelést követő 5 perc után a rendelés lemondására nincs lehetőség. Amennyiben mégis megtörténik, akkor ez esetben a Felek a körülményeket, lehetőségeket figyelembe véve egyeztetést kezdeményeznek, az esetlegesen felmerülő károk minimalizálása érdekében. Ellenkező megállapodás hiányában Megrendelő fizetési kötelezettsége változatlanul fenn áll.

2.) A webáruházban forgalmazott termékkörök romlandó élelmiszerként vannak kategorizálva, termékcsere, visszavásárlás stb. élelmiszerbiztonsági okok miatt nem lehetséges.

3.) A Kft. jogosult az éttermi ellátásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítmény helységeit,
– a Vendég a biztonsági előírásokat, rendet nem tartja be, kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
– a Vendég fertőző betegségben szenved,
– a Vendég nem teljesíti a szerződésben meghatározott fizetési és előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

4.) A vásárló elállási jogára egyebekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet irányadó, különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, melyek a fogyasztó személyéhez kötött, a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, vagy természeténél fogva nem visszaszolgáltatható, vagy gyorsan romlandó termékekre vonatkoznak.

5.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik.

II. Panzió szolgáltatás

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a Vendég a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 91. napig írásban tett nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől. Ezen időn belüli elállás esetén a panzió által megküldött visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben meghatározott kötbért köteles fizetni.

2.) A tervezett érkezés előtti 90. napig történő lemondás esetén a foglalás összegének 50%-a, a tervezett érkezés előtti 30. napig történő lemondás esetén a foglalás összegének 75%-a kerül kötbérként felszámolásra. A tervezett érkezés előtti 8. naptól a kötbér mértéke 100%.

3.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét a szállás díjának teljes megfizetésével vagy előlegfizetéssel nem biztosította a foglalás időpontját követő 2 munkanapon belül, a Szállásadónak joga van a szerződéstől elállni és a szerződésben szereplő szobát felszabadítani.

4.) A Kft. jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítmény helységeit,
– a Vendég a biztonsági előírásokat, rendet nem tartja be, kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
– a Vendég fertőző betegségben szenved,
– a Vendég nem teljesíti a szerződésben meghatározott fizetési és előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

5.) Megtévesztő adatok közlése esetén a szállásadó elállási joggal él.

6.) A vásárló elállási jogára egyebekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet irányadó, különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, melyek a fogyasztó személyéhez kötött, a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, vagy természeténél fogva nem visszaszolgáltatható, vagy gyorsan romlandó termékekre vonatkoznak.

7.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik.

Panaszkezelés módja

A Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mail útján közölheti. A Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatosan beérkező panaszokat legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a vásárlót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a vásárló rendelkezésére.

Viták rendezése
A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.